งานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63

วันที่ 16 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมงานวันครู จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63
ณ ฮอลชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ร่วมงานวันครู_๑๙๐๑๑๗_0023

ร่วมงานวันครู_๑๙๐๑๑๗_0029

ร่วมงานวันครู_๑๙๐๑๑๗_0030

ร่วมงานวันครู_๑๙๐๑๑๗_0052

ร่วมงานวันครู_๑๙๐๑๑๗_0080