คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 เมษายน 2561 นายทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เข้าคารวะท่านสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและท่านสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
คาระวะผู้ว่าฯ
คารวะรองผู้ว่าฯ3

คารวะรอผู้ว่าฯ

คารวะรองผู้ว่าฯ2