ขอแสดงความเสียใจกับทายาทสมาชิก ช.พ.ค.นางพรทิพย์ ทองอินทร์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น โดย นางสุภาพร ม่วงสุข
มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจกับความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ของครอบครัว
♥♥♥ นางพรทิพย์ ทองอินทร์ ♥♥♥
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ทายาทนางพรทิพย์ ทองอินทร์