การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จังหวัด
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ทั้งหมด 20 จังหวัด จังหวัดละ 3 คน รวม 60 คน
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 กันยายน 25561
โดย ท่านเอกศักดิ์ คงตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน

อบรม 23 ก.ย. 61_๑๘๐๙๒๔_0032

อบรม 23 ก.ย. 61_๑๘๐๙๒๔_0040

อบรม 23 ก.ย. 61_๑๘๐๙๒๔_0006
อบรม 23 ก.ย. 61_๑๘๐๙๒๔_0018

อบรม 23 ก.ย. 61_๑๘๐๙๒๔_0041