การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.(ทดรองจ่าย)

โครงการการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
สามารถยื่นเอกสาร ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ทดรองจ่าย