คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ช่วงนี้เปิดกู้ยืมเงินโครงการของ ช.พ.ค.หรือไม่
ตอบ : ช่วงนี้ปิดโครงการกู้ยืมเงิน เป็นการชั่วคราว

ถาม : แล้วจะเปิดให้กู้ได้ช่วงใด
ตอบ : ไม่มีกำหนด

ถาม : ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สมัครสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ได้ช่วงไหน
ตอบ : ต้องรอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.(สนง.ใหญ่) ประกาศเสียก่อน จึงจะทำการสมัครสมาชิกได้