ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 425 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043-255293  เบอร์โทรสาร 043-255295  มือถือ 080-0639894-5
E-mail: khonkaenotep@hotmail.com, khonkaen@otep.mail.go.th

QR code สกสค.