ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 425 หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043-255293-4   เบอร์โทรสาร 043-255295 มือถือ 062-6040693
E-mail: khonkaen@otep.mail.go.th